O društvu Početna Pravilnici Članovi Učlanite se u HDFKiV Licenca Festivali Stručni skupovi Objavljeni tekstovi Certifikat vrsnoće Priznanja i nagrade Fotogalerija Kontakt
POPIS ČLANOVA UMJETNIČKI RAZRED                                                     Ažurirano na dan: 25.10.2021. STRUČNO - PEDAGOŠKI RAZRED                                           Ažurirano na dan: 25.10.2021. Članovi Bilten HDFKiV

R. br.

Prezime i ime

Status

1

BAČKO EDUARD


2

BALEN IVANA

učitelj dječjeg folklora

3

BELANOVIĆ JELENA

plesni korepetitor

4

BENKO MARKOVICA KRISTINA


5

BIONDA ANTON

voditelj izvorne grupe

6

BIUK IVAN


7

BRALIĆ IVANA


8

CRVENKOVIĆ BLAŽENKA

učitelj dječjeg folklora

9

ĐURAN EVA

učitelj dječjeg folklora

10

FILIPOVIĆ VERA

voditelj alpske zone, voditelj dječjeg folklora

11

GABUD VALENTINA

voditelj dječjeg folklora

12

HALAMBEK BLAŽENKA

plesni korepetitor

13

HEGEDUŠ ZLATKO

voditelj alpske i panonske zone

14

HOSU GORAN

voditelj panonske i dinarske zone, učitelj dječjeg folklora

15

JURETIĆ ALENKA

učitelj dječjeg folklora, voditelj jadranske plesne zone

16

KAGER ANDREA

učitelj dječjeg folklora, voditelj dinarske zone

17

KNEŽEVIĆ NINA

učitelj dječjeg folkora

18

KOKOŠAREVIĆ BRANKA

voditelj dječjeg folklora

19

KRAPLJAN MIRA


20

KURAJA ANTE

plesni korepetitor

21

LOVREČIĆ LONČAR PETRA

voditelj panonske zone

22

LUCIĆ ZORKA

voditelj izvorne grupe

23

LJUBIĆ LUCIJA

učitelj dječjeg folklora

24

MARKOVIĆ SNJEŽANA

voditelj alpske, dinarske i panonske zone, učitelj dječjeg folklora

25

MARTINOVIĆ DRAGICA

voditelj alpske, panonske i dinarske zone, učitelj dječjeg folklora

26

MIČETIĆ DAVIDIĆ MARTINA

učitelj dječjeg folklora

27

MILIČEVIĆ SVJETLANA


28

MIKULČIĆ VALENTINA

plesni korepetitor

29

MIŠKULIN ANTONIJA

učitelj dječjeg folklora

30

NJERŠ MARINA


31

OBRADOVIĆ DRAGANA


32

PAVLOVIĆ MLADEN

voditelj dinarske i panonske zone

33

PETANJEK-MACAN ANITA

učitelj dječjeg folklora

34

PETEK ANDREA

učitelj dječjeg folklora, voditelj panonske i jadranske zone

35

PETROVIĆ IVA

plesni korepetitor

36

PODNAR MORANA

učitelj dječjeg folklora

37

ROBINIĆ MARKO


38

ROKSANDIĆ ZRINKA


39

ROMIĆ MARINA

voditelj jadranske zone

40

SARAJLIĆ EMIN

plesni korepetitor

41

SAVIĆ NIKITOVIĆ ALEKSANDRA

učitelj dječjeg folklora

42

SKENDEROVIĆ SNJEŽANA


43

SKUŠIĆ KOLAR ANAMARIJA

učitelj dječjeg folklora

44

SUDAR NENAD


45

SVATON ĐURĐICA

voditelj dječjeg folklora

46

ŠATRAK JOSIP


47

ŠĆURIC MAJA

plesni korepetitor, voditelj dječjeg folklora

48

ŠEBEK MARINA


49

ŠTURLIĆ NIKOLINA

voditelj panonske zone, učitelj dječjeg folklora

50

TOMEK DARIO

plesni korepetitor, voditelj dječjeg folklora

51

VLAHUŠIĆ IVO

voditelj jadranske zone

52

ŽIGIĆ ŽELIMIR

R. br.

Prezime i ime

Status

1

ABRAMOVIĆ  ZDENKA

učitelj dječjeg folklora, umjetnički voditelj

2

ARL ZRINKA

stručni voditelj

3

BAN EDUARD

stručni voditelj

4

BARIČIĆ IVAN

stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora

5

BIČANIĆ MARINA

stručni voditelj

6

BIONDIĆ IVANA

stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora

7

BOŽIĆ ANTUN

voditelj alpske i jadranske zone, voditelj dječjeg folklora, koreograf

8

CVETKO IVA

stručni voditelj, koreograf, voditelj dječjeg folkora

9

DOLEŽAL DAMIR

umjetnički voditelj

10

DRAKSLER JELENA

stručni voditelj

11

DROČIĆ MATIJA

stručni voditelj

12

FEZI-MARTINIĆ ROMANA

stručni voditelj, koreograf

13

FUNARIĆ GABRIJEL

umjetnički voditelj, koreograf

14

GRČIĆ DARIO

stručni voditelj, koreograf

15

HAČEK NEDELJKO

stručni voditelj, koreograf

16

HEGOLJ KREŠO

stručni voditelj, učitelj dječjeg folklora

17

HORVATOVIĆ KATARINA

selektor, umjetnički voditelj, učitelj dječjeg folklora

18

HRVAĆANIN PJERINO

umjetnički voditelj, koreograf

19

IVANČAN A. IVAN

stručni voditelj

20

IVANČAN ANDRIJA

selektor, umjetnički voditelj, koreograf

21

JAGODNIK DIANA

stručni voditelj

22

JURATOVIĆ DOROTEJA

stručni voditelj

23

JURATOVIĆ ĐURĐICA

stručni voditelj, koreograf

24

JURINA SENKA

selektor, umjetnički voditelj, koreograf, voditelj dječjeg folklora

25

JURUN ZVONIMIR

stručni voditelj

26

KAPELAC GORDANA

stručni voditelj

27

KLIČEK FILIP

stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora

28

KNEŽEVIĆ GORAN

selektor, umjetnički voditelj, koreograf

29

KREMENIĆ DAMIR

umjetnički voditelj

30

KRMEK TIHOMIR

stručni voditelj, koreograf

31

KUKULIĆ TIHOMIR

stručni voditelj

32

KURAJA VLADIMIR

stručni voditelj, koreograf

33

MALENICA EDITA

stručni voditelj, učitelj dječjeg folklora

34

MALEŠ-KRZNAR TANJA

stručni voditelj

35

MARIČIĆ MARKO

stručni voditelj, koreograf

36

MASLAČ GORDAN

stručni voditelj

37

MATOŠ GORAN IVAN

selektor, umjetnički voditelj, koreograf

38

MIHAJLOVIĆ STANKO

koreograf, voditelj alpske, panonske i dinarske zone

39

MIHOVEC IVAN

stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora

40

MILAS BRANIMIR

stručni voditelj, koreograf

41

MILIN NENAD

umjetnički voditelj, koreograf

42

MOKRIŠ DARKO

stručni voditelj

43

PERKO STJEPAN

selektor, umjetnički voditelj, koreograf

44

PLANTAK VEČERIN KREŠIMIR

umjetnički voditelj, koreograf, učitelj dječjeg folklora

45

SAVICKI PETRA

stručni voditelj

46

SKENDEROVIĆ ANTONIO

stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora

47

STANKO LJILJANA

stručni voditelj, koreograf, voditelj dječjeg folklora

48

SVIRČEVIĆ MARIJA

stručni voditelj, učitelj dječjeg folklora

49

ŠEŠIĆ NADA

umjetnički voditelj, koreograf

50

ŠKRLEC GORAN

stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora

51

ŠTAJNER NERINA

umjetnički voditelj, učitelj dječjeg folklora

52

TADIN MARICA

stručni voditelj

53

TADIN TONĆI

umjetnički voditelj, koreograf

54

TOMAC KATICA

stručni voditelj, koreograf, voditelj dječjeg folklora

55

VLAŠEC HRVOJE

stručni voditelj, koreograf

56

VRANKOVEČKI GORDAN

umjetnički voditelj, koreograf

57

ZLATUNIĆ IVAN

stručni voditelj, voditelj dječjeg folklora, koreograf

58

ŽIVKOVIĆ JOSIP

stručni voditelj, koreograf
HRVATSKO DRUŠTVO FOLKLORNIH KOREOGRAFA I VODITELJA Čerinina 5, 10000 ZAGREB Tel. 098/179-4460, e-mail: foka.hr@gmail.com (Eduard Ban, Tajnik Društva) OIB: 46340519227, MB: 1566601, IBAN: HR5923400091110040977